Monthly Bookmarks 2021/04

2021年4月に読んだ記事とかのなかでメモしておきたいもののまとめ。

Entry

FrontEnd

Backend

Test

Database

Infra

Security/Prvacy

Other

Book/Resources

Podcast

  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83MzY5YTE0L3BvZGNhc3QvcnNz/episode/ZWRlZWFhNzAtZTQ1Ni00OGM5LWI3MWEtYmNjZTc1ODc0ZDEy?ep=14
  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zNjdmMDA0MC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MWU0MjhmNzAtMGIxNS00MzM2LWJmNWYtOGQzNTkwOWRlNGQ1?ep=14
  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy83MGEyYzQwL3BvZGNhc3QvcnNz/episode/NTljZTVjYzgtMWEwNi00NDAzLThiZmYtMmJmZWRjMjU0YTQ5?ep=14
  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84NGUyMzA0L3BvZGNhc3QvcnNz/episode/NWZhMjQ5MmItZGI5OS00NjJlLTgwOTQtMWRlZThmMDkxZTky?ep=14
  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9lMzQuZm0vcnNzLnhtbA/episode/aHR0cHM6Ly9lMzQuZm0vMi8?ep=14
  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy84NGUyMzA0L3BvZGNhc3QvcnNz/episode/NWZhMjQ5MmItZGI5OS00NjJlLTgwOTQtMWRlZThmMDkxZTky?ep=14
  • https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS8xNzI2MTU3LnJzcw/episode/QnV6enNwcm91dC04MzUzNTE0?ep=14

Servicve

Repository